Lid worden

Informatie voor aspirant-leden van FotoclubRooi De activiteiten van de fotoclub bestaan onder andere uit de bespreking van elkaars foto’s en audiovisuele presentaties, het organiseren van lezingen door gerenommeerde fotografen, het organiseren van foto-uitstapjes en workshops. Aanmelding als aspirant-lid van de FotoclubRooi gebeurt schriftelijk of per e-mail bij de secretaris. Om misverstanden te voorkomen moet uit de tekst van de aanvraag duidelijk blijken dat het om een aanmelding als lid gaat en niet om nadere informatie over de club. Je aanmelding zal niet altijd onmiddellijk effect hebben. Je hoeft niet in de gemeente Sint-Oedenrode te wonen. Je bent pas lid nadat je als zodanig door het bestuur bent toegelaten en je de contributie hebt betaald. In de contributie is een bedrag begrepen dat de club afdraagt aan de BNAFV (de Fotobond). Je wordt met je lidmaatschap van de FotoclubRooi tevens lid van de Fotobond. De contributie bedraagt € 65,00 per jaar waarvan € 18,00 afdracht aan de Fotobond. Als je na 1 juni lid wordt is de contributie tot het einde van het (verenigings)jaar (31 december) de helft van de jaarlijkse contributie.

Speciale deskundigheid is geen vereiste voor je lidmaatschap. Iedereen kan in beginsel lid worden, zolang er geen ledenstop is. Als je over specifieke fotografische kennis beschikt wordt het uiteraard zeer op prijs gesteld als je die met de leden van de club deelt. Mocht het je aan (voldoende) technische fotografische kennis ontbreken, dan dien je er zelf voor te zorgen dat die toeneemt. De club geeft in beginsel geen cursussen over het gebruik van de camera of fotobewerkingsprogramma’s. Het gaat in de club vooral om creativiteit. Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met de secretaris via het tabblad “contact” op deze site.

Sint-Oedenrode, mei 2016